ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กาแฟจะมีรสชาติเลิศล้ำได้ ต้องเริ่มจากสายพันธุ์ที่ถูกนำมาปลูกลงในดิน อันอุดมด้วยแร่ธาตุ มีสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อผลกาแฟสุก ต้องผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้อง เช่นการเก็บเกี่ยว การบ่ม การอบ การคั่ว การบด เป็นต้น นอกจากจะกล่าวถึงกาแฟแล้ว หลังถ้วยกาแฟยังแฝงด้วยปรัชญาให้ผู้คนได้ตื่นใจกับรสชาติ สีสันและกลิ่นหอมอีกด้วย ชื่อเรื่อง: ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ ผู้แต่ง : Teresa …