โภชนาการกับเบาหวาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
โภชนาการกับเบาหวานเล่มนี้ เป็นคู่มือดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ให้ความรู้ตั้งแต่ พื้นฐานของโรค การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย เมนูอาหารมากกว่า 50 รายการ ที่ผ่านการวิจัย ค้นคว้าและรับรองสูตรอาหาร ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชื่อเรื่อง: โภชนาการกับเบาหวาน ผู้เขียน: ผศ. ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถานที่: …