อาหารไทย (ภูมิแผ่นดินไทย เล่ม ๖)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารเป็นวัฒนธรรมสำคัญของมนุษย์ทุกชนชาติ อาหารไทยเป็นทั้งวัฒนธรรมอันมีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ไทย ซึ่งทำให้คนต่างประเทศรู้จักแผ่นดินไทยมากขึ้น การรับเอาวัฒนธรรม การกินของต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ดัดแปลง คิดค้นเทคนิคการปรุงรสให้เหมาะกับรสชาติคนไทย ทำให้เกิดตำรับอาหารใหม่ๆ มากมายกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ชื่อเรื่อง: อาหารไทย (ภูมิแผ่นดินไทย เล่ม ๖) จัดพิมพ์โดย: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สถานที่: …