เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาศสำคัญต่างๆ โดยจำลองภาพบุคคล เหตุการณ์ หรือจารึกข้อความ โดยไม่มีราคาหน้าเหรียญ และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ปัจจุบัน “เหรียญที่ระลึก” เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการจัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี หรือร่วมฉลองพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมราชวงศ์ ตลอดจนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาศต่างๆในวาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยงาน ชื่อเรื่อง: เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. …