เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต กินให้เป็น
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ “กินให้เป็น” ของท่านผู้อ่านทั้งหลายอย่างมาก โดยมีเนื้อหาสาระเดี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ของคนเรา โดยนำมาเปรียบเทียบกับอาหารจำพวกแป้ง ขนมปัง เนย นม และยังบอกถึงคุณประโบชน์ของอาหารต่างๆ ว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ และให้โทษอะไรบ้าง กินอาหารชนิดใดไม่เสี่ยงกับการเกิดโรคใดๆ บ้าง