เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เครื่องเสียงโบราณ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค้น ผสานกับศิลปะที่เกิดขึ้นจากการออกแบบโดยผู้คนในยุคนั้นอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความบันเทิงด้วยเสียงดนตรี และเพลงต่างๆ มากว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงโบราณ กับเครื่องเสียงปัจจุบัน