25 ทิป & เทคนิคการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยวิชวลเบสิก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนเอง โดยผู้เขียนได้ทำงานกับโปรแกรมนี้มานาน ท่านที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิก พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเขียนโปรแกรมในลักษณะการนำคอนโทรลชนิดต่าง ๆ มาวาดเพื่อออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชั่น ที่เรียกว่า กราฟฟิกยูสเซอร์อินเตอร์เฟส โปรแกรมวิชวลเบสิกยังคงรักษาเอกลักษณ์เด่นไว้เป็นอย่างดี คือสามารถที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงง่ายต่อการเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว โดยเนื้อหาในเล่มได้แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวาลเบสิก เน้นการนำเสนอเทคนิคที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านไห้ออกมาสมบูรณ์แบบได้ตามต้องการ ชื่อเรื่อง: 25 …