Read to lead อ่านอย่างผู้นำ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เกิดจากที่ผู้เขียนได้จัดทำโครงการ “อ่านเพื่อชาติ” คือ อ่านหนังสือและเขียนรีวิวลงบนเพจวันละ 1 เล่ม ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี รวม 365 วัน ผู้เขียนได้แบ่งปันประสบการณ์ในการอ่าน โดยแนะนำวิธีการอ่านหนังสือให้ไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป พร้อมมีเทคนิคการอ่านเร็วที่ผู้เขียนได้คิดค้นขึ้นอีกด้วย