50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ และประวัติความเป็นมาของอุทยานแต่ละแห่งที่ได้ประกาศจัดตั้งตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป้าหมายของการจัดตั้ง พื้นที่ ความสำคัญและผลการดำเนินงาน ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการจัดการอุทยานแห่งชาติ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
รวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ในระบบอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย มีพื้นที่อนุรักษ์อยู่ 2 ประเภท คือ อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทั้งอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน พร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ประวัติความเป็นมา ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ พรรณไม้และสัตว์ป่า จุดเด่นที่น่าสนใจ การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียด โดยมีรูปภาพประกอบ …