อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบวรราชประวัติสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของสงคราม ๙ ทัพ และสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ๙ ทัพ ชื่อเรื่อง: อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จัดทำโดย: กองทัพบก สถานที่: ชั้น …