สืบจากศพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เขียนเรียนรู้ธรรมะของศาสนาพุทธจากงานที่ทำอยู่โดยไม่ต้องเข้าวัด จีงอยากใช้ตัวหนังสือให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เรื่องราวจากศพทุกศพต่างสะท้อนให้เรารู้ว่า “สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง” หนังสือเรื่องสืบจากศพ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอีกมากมายได้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้เขียน ที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดี มีความจริงใจอยากทำงานเพื่องาน อยากเห็นงานนิติเวชมีมาตรฐาน