อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ และบริโภคความเป็นไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
นำเสนอการออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทย โดยวิเคราะห์ถึงการออกแบบ “ไทย” อย่างละเอียด ชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงงานเก่าปะทะงานใหม่ งานที่หยุดนิ่งเงียบงัน ปะทะกับงานที่มีพลังให้กล่าวขวัญ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ดียิ่งสำหรับนักออกแบบไทยรุ่นใหม่