หัตถกรรมไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือชุด ภูมิแผ่นดินไทย เล่มนี้พูดถึง หัตถกรรมไทย คือ การผลิตด้วยมือ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สอย ความพึงพอใจ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานหัตถกรรมสามารถสื่อถึงภูมิปัญญา และฝีมือ ชั้นเชิงของผู้สร้างงานชิ้นนั้นๆ ทำให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งรูปลักษณ์ และวัตถุประสงค์ในการใช้สอย