สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2 ได้รวบรวมพรรณไม้ โดยวิธีแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ รวม 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กล้วยประดับ กล้วยพัด และปักษาสวรรค์ เบญจมาศ เปเปอโรเมีย พืชคลุมดิน เฟิร์น ไม้ดอกสวยงาม ไม้ต้นไม้ประดับ และไม้เลื้อยประดับ