สารานุกรมอันดามัน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพชีวิตใต้ทะเลและธรรมชาติทางทะเล อธิบายถึงลักษณะและจุดที่พบ ชื่อสามัญ การจำแนกหมวดหมู่ สัณฐานวิทยา และข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมอันดามัน ผู้เขียน: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3 สารบัญ สาหร่าย  …