สารานุกรมพืชและสัตว์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมจากชุดธรรมชาติศึกษา ประกอบด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ ชีวิตในสวนสัตว์เมืองไทย สัตว์น้ำที่เป็นอาหารคนไทยทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ผักและผลไม้ในเมืองไทย พร้อมภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมพืชและสัตว์ ผู้แต่ง: ผศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร …