ชีพจรไพร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือสารคดีภาพชีวิตสัตว์ป่าเมืองไทย เสนอเรื่องราวของป่า และสัตว์ป่าที่มีชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติที่คำจุนซึ่งกันและกัน เมื่อทำลายสิ่งหนึ่งก็เท่ากับทำลายสิ่งหนึ่งไปพร้อมกัน ตราบใดที่มีพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิดก็ได้อาศัยเป็นบ้านอยู่ หลับนอน หลบภัย และแหล่งอาหาร