สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ (Discover Your Inner Economist)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องเล่าถึงแรงจูงใจของมนุษย์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ผ่านมุมมองตามหลักเศรษฐศาสตร์ จากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของอเมริกา ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินๆ ทองๆ หรือเต็มไปด้วยตัวเลขจุดทศนิยม แต่เล่าถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ธรรมดา และชวนกระตุ้นให้คิดตาม จนคุณอาจคิดว่าเศรษฐศาสตร์อยู่รอบตัวเรา