สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับสมุนไพร 201 ชนิด โดยเน้นเรื่องความถูกต้องของชื่อสมุนไพร และภาพประกอบที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณระดับหนึ่ง