หนทางไกลสู่เสรีภาพ (Long Walk to Freedom)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อัตชีวประวัติที่เป็นดังมหากาพย์ทรงพลัง และสร้างแรงบันดาลใจ ของเนลสัน แมนเดลา ผู้นำการต่อต้านการเหยียดผิว ประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ และผู้ได้รับราลวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 1993 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรดาของเขาผ่านตัวหนังสือด้วยตนเอง