สนุกกับงานโครเชท์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของผู้ที่สนใจงานทางด้านการฝีมือ มีรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น การจับด้ายและวิธีการถักต่างๆ มีภาพพร้อมคำอธิบาย เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกหัดด้วยตนเอง และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยอาจถักเป็นของขวัญในงานต่างๆ และเป็นการหารายได้อีกรูปแบบหนึ่งได้เป็นอย่างดี ชื่อเรื่อง: สนุกกับงานโครเชท์ เรียบเรียงโดย: เข็มทอง สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1 สารบัญ บทที่ …