ศัพท์คำยากในภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่มีปัญหาในการใช้ ไม่เข้าใจความหมายและที่มาของรากศัพท์ ภาษาไทยที่ยากมากถึงยากที่สุดไว้นับหมื่นคำเพื่อให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้กว้างขวางและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น