คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา Nelson Mandela
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เคลื่อนไหวในทางสันติเพื่อต่อต้านการเหยียดผิว ผู้นำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ จนกระทั้งถูกจำคุกนานถึง 27 ปี และก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กับแนวคิด และเส้นทางชีวิตหลายสิบปีที่ไม่ธรรมดาของเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษแห่งสันติภาพผู้เป็นที่รักและทรงอิทธิพลระดับโลก บอกเล่าไว้ได้อย่างกระชับและน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้แล้ว