นางในวรรณคดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วรรณคดีเรื่องเด่นๆ ของไทย ตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยจนถึงยุครัตนโกสินทร์ มีอยู่กว่าสามสิบเรื่อง มีตัวนางในเรื่องที่ประทับใจผู้อ่านรวมกันได้ 26 นาง แต่ละนางมีบทบาทยอดเยี่ยมและโดดเด่น ตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้อ่าน หนังสือเรื่อง “นางในวรรณคดี” เล่มนี้ ได้รวมเรื่องราวเกี่ยวกับนางในวรรณคดีเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาง่ายๆ ประโยคไม่ซับซ้อน ทำให้เข้าใจเรื่องและแก่นของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน และได้รู้จักวรรณกรรมของชาติอย่างน้อย 23 …
พระเอกในวรรณคดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วรรณคดีเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งอารยธรรมของประเทศไทยที่คนไทยควรหวงแหน และภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ พระเอกในวรรณคดี เล่มนี้ ได้รวบรวมพระเอกในวรรณคดีจากเรื่องต่างๆ ถึง 23 ตัวละคร เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึง ลักษณะเด่นของตัวละครในแต่ละตัว รูปแบบของเรื่องราวต่างๆ พร้อมแทรกข้อคิดเพื่อให้เยาวชน หรือผู้อ่านได้ซาบซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวโดยย่อแล้ว จะทำให้เกิดความรักในวรรณคดีอันทรงคุณค่า …