ร้อยพรรณพฤกษา โฮย่า
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กล่าวถึงโฮยา หรือ นมตำเลย เป็นพืชในสกุล HOYA มีถิ่นกำเนิดทั่วโลก ลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อย อาศัยเกาะต้นไม้ใหญ่ กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ดอกมีหลากหลายสีสันตามลักษณะสายพันธุ์ มีกลิ่นหอม รวมถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงค์ย่อย ชื่อสามัญ ถิ่นกำเนิด ลักษณะพืช สภาพแวดล้อม เป็นต้น ชื่อเรื่อง: ร้อยพรรณพฤกษา …