มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย” เล่มนี้ เมื่อได้อ่านแล้วจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน ของน้ำมันหอมระเหย โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดโดยจะได้รู้หลักการใช้ เบื้องต้น การหวนคืนสู่ความเป็นธรรมชาติบำบัด การรักษาสุขภาพในเชิงป้องกัน เพื่อได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและประหยัด ทำให้รู้จักอโรมาเธอราพีอย่างแท้จริง ซึ่งหัวใจสำคัญของศาสตร์แห่งอโรมาเธอราพี ก็คือ กลิ่นที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติแท้ ๆ ซึ่งจะต้องใช้ให้ถูกต้อง และถูกวิธี จึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะจะเป็นคู่มือ …