เครื่องอิสริยยศ พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยยศ ในเชิงประวัติศาสตร์และช่างศิลปกรรม ที่แสดงออกถึงความงดงามของรูปทรง และลวดลายที่จำหลักลงบนเครื่องอิสริยยศที่ปรากฏเป็น “เครื่องอิสริยยศพระบรมวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์” เครื่องอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศในพระบรมมหาราชวัง มีคุณค่าและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ราชประเพณี ความงดงามอลังการ ด้วยความคิดคำนึงสร้างสรรค์ของฝีมือช่าง และความมั่งคั่งของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ นับเป็นหลักฐานอันสำคัญที่จะแสดงถึงภูมิปัญญาอันสูงส่งของคนในชาติ และความบริบูรณ์ในทรัพย์สินของแผ่นดินไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทย  และชาวต่างชาติโดยทั่วไป ชื่อเรื่อง: เครื่องอิสริยยศ พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง: ศจ. …