พจนานุกรม ศัพท์อินเทรนด์ (IN TREND VOCAB)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญและใช้กันมากจากหลายสาขาวิชามาไว้ด้วยกัน ได้แก่ ศัพท์สมัยใหม่ที่นิยมพูดร่วมกับภาษาไทย และศัพท์บางคำที่ใช้ควบคู่กับภาษาไทยมายาวนานจนคิดว่าเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาพูดในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความตั้งใจรวบรวมศัพท์เหล่านี้ขึ้นมา เพื่อเสริมความเข้าใจให้กับผู้อ่านในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ของต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อคนไทย