นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เมื่อญี่ปุ่นเข้าโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) และฮิตเลอร์ประกาศสงครามกับอเมริกา การเจรจาอย่างผู้ดีทางการทูตก็ปิดฉากลงโดยฉับพลัน .. สงครามลับซึ่งขยายตัวอย่างมากมายและสลับซับซ้อน ยังคงดำเนินอย่างลับๆ เงียบๆ ตามสภาพกิจการหลังฉาก .. เหตุการณ์สำคัญด้านนี้ยังคงปกปิดจนทุกวันนี้