ปวดหลังหายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงอาการที่ปวดหลังที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันว่า บางคนปวดหลังเป็นประจำ บางคน เป็นๆ หายๆ บางคนปวดขึ้นมาเฉียบพลันและมีอาการรุนแรง ทั้งหมดนี้ย่อมมีสาเหตุ และย่อมมีทางป้องกัน มีวิธีจัดการเบื้องต้น ตลอดจนการแก้ปัญหาอาการปวดหลังเรื้อรัง อาการปวดหลังอันเกิดจากผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ของกล้ามเนื้อหลังซึ่งสามารถหายได้เอง ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาปวดหลังกันอย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการปวดหลังว่าว่าเกิดจากอะไร เราจะแก้ ปัญหาโดยใช้วิธีทางธรรมชาติอย่างไรได้บ้าง ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำให้ปรับเลี่ยนวิถีชีวิต อาหารการกิน และวิธี …