ไขคดีดังเบื้องหลังศพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ไขคดีดังเบื้องหลังศพ” เป็นหนังสือที่รวบรวมจากบทความในคอลัมน์ “ไขคดีด้วยนิติวิทยาศาสตร์” ที่ พ.ญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ เขียนลงตีพิมพ์ในนิตยสาร update ช่วงปี 2543-2545 ด้วยภาษาที่เข้าใจไม่ยาก มีการยกตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริง ควบคู่กับการใช้ศาสตร์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาคลี่คลายปมคดี บ่อยครั้งก็เป็นการใช้สามัญสำนึกธรรมดานี่เอง
สืบจากศพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เขียนเรียนรู้ธรรมะของศาสนาพุทธจากงานที่ทำอยู่โดยไม่ต้องเข้าวัด จีงอยากใช้ตัวหนังสือให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เรื่องราวจากศพทุกศพต่างสะท้อนให้เรารู้ว่า “สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง” หนังสือเรื่องสืบจากศพ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอีกมากมายได้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้เขียน ที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดี มีความจริงใจอยากทำงานเพื่องาน อยากเห็นงานนิติเวชมีมาตรฐาน