สัตว์ 12 นักษัตรไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องราวของสัตว์ 12 ชนิดใน 12 นักษัตรกับคนไทย โดยประมวลลักษณะเด่นทางชีววิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ทั้ง 12 ชนิด และความเกี่ยวข้องผูกพันกับคนไทย ทั้งที่มีปรากฎในความเชื่อ ศิลปกรรมและวิถีชีวิตไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบัน