สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับคำยกย่องจากทั่วโลก โดยเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ