เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน้ำทอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในหนังสือชุด “มรดกไทย” รวบรวมศิลปะเครื่องเคลือบ ประเภทเครื่องเบญจรงค์ และลายน้ำทอง ที่งดงามหาดูได้ยาก