ตัดต่อวีดีโอ ง่ายนิดเดียว
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเสนอวิธีการทำแผ่นวิดีโอซีดี (VCD) อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะกล่าวถึงการทำงานจริง และสิ่งที่จำเป็นต้างทราบเท่านั้น