ดอกไม้เพลิงโบราณ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมเรื่องดอกไม้เพลิงโบราณประเภทต่างๆ ของไทย และการประดิษฐ์วัสดุที่ใช้ การดูแสงสีและเสียง รวมถึงความหมาย และวิธีการเล่น ส่วนถาคผนวกให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของช่างดอกไม้เพลิงในสังคมไทย ในเล่มมีภาพประกอบเป็นภาพวาดตลอดเล่ม