ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมชีวิตประวัติ และผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน ที่ได้อุทิศชีวิตของท่านให้แก่วงการศิลปะ ได้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมทั้งได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถในการเขียนตำรา และบทความเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี