อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ และบริโภคความเป็นไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
นำเสนอการออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทย โดยวิเคราะห์ถึงการออกแบบ “ไทย” อย่างละเอียด ชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงงานเก่าปะทะงานใหม่ งานที่หยุดนิ่งเงียบงัน ปะทะกับงานที่มีพลังให้กล่าวขวัญ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ดียิ่งสำหรับนักออกแบบไทยรุ่นใหม่
เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย” เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต และพัฒนาเครื่องหอมไทย ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดจากการเล่าจากปากต่อปากจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดสู่ลูกหลาน หรือบุคคลใกล้ชิดที่รักใคร่ ชื่อเรื่อง: เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย ผู้แต่ง: นันทวัน กลิ่นจำปา (เอกวโรภาส) สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1 …
Beautiful Thailand
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเข้มแข็งกองกำลังรักษาพระองค์ รัฐบาล การเมืองและการปกครอง ทัศนียภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย เช่น เมืองหลวง และวัดที่สวยงาม รวมถึงสถานที่สำคัญ ๆ ต่าง …