ความรู้เรื่องโรค ทางแก้ ดูแล ป้องกัน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิธีมาตรฐาน และทางเลือกอื่นๆในแนวธรรมชาติ วิธีการวินิจฉัยโรค การตัดสินใจดำเนินขั้นตอนการรักษา ขั้นตอนการดูแลตนเอง คำถามที่อาจต้องถามแพทย์ ตัวอย่างประวัติผู้ป่วย บทบาทของการทดลอง และการรักษาแบบใหม่ การฝังเข็ม หรือการฝึกโยคะ และอื่นๆ แหล่งข้อมูลสถานพยาบาล ให้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร สมาคม และกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานช่วยเหลือตนเอง เพื่อสะดวกในการสอบถามข้อมูล ชื่อเรื่อง: ความรู้เรื่องโรค …