อาหาร ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารไทย คือ ภาพสะท้อนของวิถีชีวิต และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้นำทรัพย์ในดินสินในน้ำมาปรุงแต่งเป็นอาหารเลิศรส และวิจิตรงดงาม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด จิตใจของคนไทยได้อย่างแจ่มชัด อาหารไทยพัฒนาสู่ความเป็นอาหารสากลที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จึงถ่ายทอดให้เห็นถึงความประณีตละเมียดละไมของชีวิตไทยทุกท้องถิ่น ไม่ว่าสำรับชาวบ้าน หรืออาหารชาววัง