ใคร ๆ ก็เคยยี่สิบ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ก่อนจะได้เป็นบุคคลสำคัญ และเป็นที่รู้จักของใครต่อใคร ย่อมต้องเคยเป็นคนไม่สำคัญมาก่อน เขาเหล่านั้นผ่านชีวิตช่วงวัยรุ่นกันมาแล้วทั้งนั้น และในช่วงอายุ 20 ปี พวกเขาเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ติดตามได้ในสารคดีที่เล่าเรื่องประวัติบุคคลสำคัญได้อย่างน่าสนใจ
สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมผู้นำและคนสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ทางการเมือง-เศรษฐกิจ ความคิด-วัฒนธรรม วิทยาการ-วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ในรอบ 5,000 ปี จากทุกภูมิภาคของโลก
พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมชีวประวัติ และผลงานของนักคิด นักเขียน นักวิชาการเด่นๆของโลกในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเฉพาะบุคคลที่มีบทบาททางด้านความคิด การค้นคว้า การเขียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่บทบาทต่อการพัฒนาสังคมของโลก ชื่อ เรื่อง: พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก ค้นคว้า เรียบเรียง: วิทยากร เชียงกูล สถานที่: ชั้น 1 …