รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช # 2 ขับรถอย่างปลอดภัย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ในโลกปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต และความปลอดภัย ในการใช้รถของทุกคนเป็นสิ่งที่คนต่างถามหา เพราะว่ากันว่าความเสียหายด้านชีวิตของผู้คน ที่เกิดจากอุบัติเหตุยานยนต์ มีจำนวนมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกทั้งสองครั้งรวมกันเสียอีก ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รถแล้ว หนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะแก่คนขับรถทุกคน เพราะได้รวบรวมเทคนิคการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย การใช้รถอย่างมีมารยาท ระบบความปลอดภัยภายในรถ การดูแลรักษารถ การล้างรถ การรักษากระจกรถยนต์ ตลอดจนข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ซื้อรถใหม่ว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง เป็นทางเลือก ให้ผู้ขับรถยนต์ได้สร้างเสริมความรู้ได้เป็นอย่างดี ชื่อเรื่อง: รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช …