กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คัดสรรและรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตด้านประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองของประเทศไทยย้อนหลัง 70 ปี ตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง โดยสรุปเนื้อหาจากหัวข้อข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ ชื่อเรื่อง: กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 บรรณาธิการ: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3 รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ