กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554

คัดสรรและรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตด้านประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองของประเทศไทยย้อนหลัง 70 ปี ตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง โดยสรุปเนื้อหาจากหัวข้อข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์

ชื่อเรื่อง: กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554

บรรณาธิการ: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ