นอนหลับให้เป็นงานเด่น ชีวิตดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
นอนไม่หลับ ตื่นเช้าไม่ไหว ช่วงกลางวันหัวไม่แล่น นอนนานแค่ไหนก็ยังรู้สึกอิดโรย หากคุณคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่องานรัดตัว หรือมีเรื่องกังวลใจละก็ นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด! หนังสือเล่มนี้จะแนะนําวิธีการนอนหลับที่มีคุณภาพ ซึ่งใคร ๆ ก็ทําได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการนอนหลับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ 5 สวิตช์แห่งการนอนหลับ รวมถึงวิธีเลิกพฤติกรรมซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ เพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมผลการศึกษาของคณะ/สำนักต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เกี่ยวกับโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎี และการศึกษาเชิงประจักษ์ ภายในเล่มกล่าวถึง บทพระราชนิพนธ์ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” พระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำ และเรื่องทฤษฎีใหม่