แม่ทองต่อ พ่อประหยัด
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“แม่ทองต่อพ่อประหยัด” เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำสารพัดกลยุทธ์หยุดความฟุ่มเฟือยต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้จักใช้พลังงานอย่างฉลาด อาทิเช่นในเรื่องของใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด เรื่องของการสร้างบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน