แม่ทองต่อ พ่อประหยัด

แม่ทองต่อ พ่อประหยัด

“แม่ทองต่อพ่อประหยัด” เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำสารพัดกลยุทธ์หยุดความฟุ่มเฟือยต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้จักใช้พลังงานอย่างฉลาด อาทิเช่นในเรื่องของใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด เรื่องของการสร้างบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันป โดยเพื่อมุ่งหวังให้ประชากรโลกรู้จักถนอนพลังงานไว้เพื่อให้อยู่คู่ชาวโลกอีกนานเท่านาน นับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: แม่ทองต่อ พ่อประหยัด

ผู้จัดพิมพ์: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า  หน้า 7
 • น้ำอุ่นระวังดูด  หน้า 8
 • ..
 • ไฟฟ้า หน้า 83
 • ประหยัดจริงหรือ หน้า 84
 • ..
 • บ้าน หน้า 119
 • บ้านในฝันสุดประหยัด  หน้า 120
 • ..
 • น้ำประปา   หน้า 177
 • ฝนตกผลาญเงิน  หน้า 178
 • ..
 • น้ำมันเชื้อเพลิง  หน้า 195
 • เลิกงมงายเบนซิน  หน้า 196
 • รู้รถ-รู้น้ำมัน   หน้า 198
 • ประหยัดน้ำมัน ระวังถูกหลอก  หน้า 200
 • ..
 • รถซดน้ำมัน  หน้า 204

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน