การปลูกแคคตัส
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง “การปลูกแคคตัส” นี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดของการปลูก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมสถานที่ การจำแนกสายพันธ์ การขยายพันธ์ โดยจะมีขั้นตอนการทำที่มีภาพประกอบ ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายในการอ่าน ซึ่งเมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ชื่อเรื่อง: การปลูกแคคตัส ผู้แต่ง: พฤษภะ ณ อยุธยา สถานที่: ชั้น 5 …