พรรณไม้วงศ์กระดังงา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลในวงกว้างของพรรณไม้วงศ์กระดังงา อาทิเช่นลักษณะเด่น ลักษณะทั่วไป การจำแนกพรรณไม้ ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ การนำมาพัฒนาเพื่อการ ใช้ประโยชน์ และอนาคตของพรรณไม้ในวงศ์นี้ รวมทั้งการกล่าวถึงรายละเอียดของพรรณไม้ แต่ละชนิดในเรื่องของลักษณะใบ ลักษณะของดอก ลักษณะของผล การขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยง ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้จากพรรณไม้นั้นๆ ทั้งนี้ได้เรียงลำดับตามขื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน การสับสนอันเนื่องมาจากหลายชนิดมีชื่อภาษาไทยและชื่อท้องถิ่นจำนวนมาก และซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อภาษาไทยได้เรียกตามหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทยปี …