สรรพคุณพืชสมุนไพร ยาไทยบรรเทาโรค

หนังสือ “สรรพคุณพืชสมุนไพรยาไทยบรรเทาโรค” เล่มนี้ ได้กล่าวถึงพืชพรรณไม้นานาชนิด ที่นำมาปรุงเป็นยารักษาโรค โดยบอกสรรพคุณของพืชแต่ละชนิดว่า มีส่วนใดบ้างที่นำมาปรุงยาได้ เช่น ราก แก่น เปลือกต้น กระพี้ ดอก ใบ ลูก เปลือกลูก ฝัก เมล็ด เกสร ยาง หัว หรือ เหง้า ซึ่งพันธุ์ไม้สมุนไพรเหล่านั้นได้แบ่งออกเป็นหลายชนิดคือ จำพวกต้น มีทั้งพืชล้มลุก พืชยืนต้น ขนาดเล็ก ใหญ่ สูง ต่ำ เป็นไม้ทรงพุ่ม ทรงสูง มีแก่นบ้างไม่มีแก่นบ้าง จำพวกเถาและเครือ ซึ่งจะพาดพันลำต้นไปตามสิ่งอื่นๆ หรือเลื้อยไปตามพื้นดิน โดยอาจมีเถาหรือเครือ เล็กบ้างใหญ่บ้าง สั้นบ้าง ยาวบ้าง จำพวกเหง้าหรือหัว คือพืชพวกที่ลงหัวหรือมีลำต้นใต้ดิน( เหง้า ) จำพวกผัก มีต้นเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง อยู่ในน้ำบ้าง บนบกบ้าง จำพวกหญ้า เป็นพืชซึ่งมักจะเป็นกอ ส่วนมากมีใบแคบ เป็นแถบยาว อยู่บนบกบ้าง ในน้ำบ้าง หนังสือเล่มนี้เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วจะมองเห็น และรู้ถึงสรรพคุณอันมีคุณค่าของพืชสมุนไพรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: สรรพคุณพืชสมุนไพร ยาไทยบรรเทาโรค

ผู้แต่ง: สุธี วรคีรีนิมิต

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • เภสัชกรรม  หน้า   12
 • หลักและข้อกำหนดในการปรุงยาไทย  หน้า   14
 • กำหนดอายุของยาที่ปรุงแล้ว  หน้า   18
 • กกร่ม  หน้า   33
 • ยาแก้ไข้ เนื่องจากสมองอักเสบ (ขนานที่ 1)  หน้า   34
 • ยาแก้ไข้ เนื่องจากสมองอักเสบ (ขนานที่ 2)  หน้า   34
 • กระจับ  หน้า   37
 • ยากระตุ้นกุมาร (ขนานที่ 1)  หน้า   38
 • ยากระตุ้นกุมาร (ขนานที่ 2)  หน้า   38
 • กระถิน  หน้า   41
 • ยาตัดรากหนองใน  หน้า 307
 • อบเชย หน้า 309
 • ยาแก้มุตกิต  หน้า 310
 • ยาดมแก้หวัด หน้า 311
 • อบเชย  หน้า 312
 • ยาวิสัมพยาใหญ่  หน้า 313
 • ยาไทยบำรุงโลหิต  หน้า 314
 • เอื้องหมายนา  หน้า 316
 • ยาแก้บวมน้ำ  หน้า 317
 • ยาแก้ไอกรน  หน้า 318